Privacy verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN / PRIVACY VERKLARING

De algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn van toepassing op alle producten en diensten van Equal Energy.

Equal Energy heeft respect voor uw privacy en vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens vanzelfsprekend. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

De bescherming van uw persoonlijke data nemen wij heel serieus en daarom hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Om uw diensten te kunnen leveren hebben wij uw persoonsgegevens nodig.  Zo registreren wij o.a. uw naam en emailadres. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die u opgeeft gebruiken wij alleen voor de doeleinden die wij vooraf aan uw hebben gecommuniceerd.

Voor welke doeleinden gebruikt Equal Energy uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die u ons heeft gegeven, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens Wanneer doen wij dit?
Uitvoeren van de overeenkomst. Als u bij ons diensten afneemt.
Wij houden u, als u ons hiervoor toestemming geeft, graag op de hoogte van nieuws rondom andersoortige producten en/of diensten van Equal Energy of van andere derde partijen waarvan wij denken dat u het interessant zou kunnen vinden. Daarnaast houden wij u periodiek op de hoogte van onze eigen producten. Uiteraard alleen als u hiervoor niet uitgeschreven bent. Alleen met uw toestemming.
Als u vragen of klachten heeft, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben wij in sommige gevallen uw persoonsgegevens nodig. Als er specifieke vragen of klachten zijn.
Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd willen gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming. Alleen met uw toestemming

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens zullen wij u hierover informeren en wanneer nodig om toestemming vragen. Verder bieden wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven wanneer u dat wilt. Bij nieuwsbrieven kan u dit bijvoorbeeld doen door te klikken op ‘afmelden’ onderaan het bericht.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens die wij gebruiken voor onze dienstverlening of daarmee samenhangen bewaren conform wettelijke bepalingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft uw het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@equalenergy.nl

Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Google Analytics en Cookies
Equal Energy ontvangt niet-herleidbare demografische informatie die Equal Energy gebruikt om de website interessanter te maken voor bezoekers.

Equal Energy maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Het Bewoners Collectief de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
U kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Op de website van Equal Energy staan mogelijkerwijs links naar andere websites, bijvoorbeeld links naar websites van onze partners. Zodra u via een link op onze website op een andere website komt, is het privacy beleid van die website van toepassing.

KUNNEN WE JE HELPEN?

Direct aan de slag

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring